Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

Nadleśnictwo Orneta informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3,1 i 3.2 (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC.

W związku z korektą lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3.1 (ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz HCVF 3.2 (ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy) na podstawie Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, Nadleśnictwo Orneta przedkłada do konsultacji społecznych w/w wykazy powierzchni.

Nadleśnictwo Orneta informuje, że konsultacje społeczne trwać będą od 28 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

W załączeniu przedkładamy formularze zgłaszania uwag/wniosków, mapę lokalizacji oraz wykazy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF 3.1 i 3.2 w Nadleśnictwie Orneta.

 

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Orneta, pocztą tradycyjną lub na adres: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl  (druki w załączeniu) do  dnia 14.06.2021  roku.

 

Osoby, które mogą udzielić wyjaśnień:

Marcin Żurkowski

Tel: 55 242 11 49, 662 026 310

Leon Kmiotek

Tel: 55 242 47 71,  514 601 512