Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Orneta

  Jak dojechać  - - ->  

Nadleśnictwo Orneta położone jest na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w gminach: Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, miasto Pieniężno (powiat Braniewo) oraz Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i miasto Orneta (powiat Lidzbark Warmiński).

    Według administracji leśnej Nadleśnictwo Orneta położone jest w Olsztyńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Powierzchnia nadleśnictwa (wg stanu na dzień 01.01.2017 r.) wynosi 19.489,14 ha z tego pow. leśna 18.121.81 ha.

     Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby leśne i 13 leśnictw:

Obręb Orneta Obręb Pieniężno
Leśnictwo Komasy Leśnictwo Migny
Leśnictwo Taftowo Leśnictwo Białobór
Leśnictwo Karbowo Leśnictwo Wałsza
Leśnictwo Bażyny Leśnictwo Giedyle
Leśnictwo Międzyrzecze Leśnictwo Pieniężno
Leśnictwo Bronów Leśnictwo Jasny Las
Leśnictwo Józefowo  

 

Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo według rejonizacji przyrodniczo-leśnej znajduje się w zasięgu I Krainy Bałtyckiej, 7 Dzielnicy Elbląsko - Warmińskiej, mezoregion warmiński oraz niewielkie fragmenty w części południowej w Dzielnicy 8 Pojezierza Iławsko - Brodnickiego (mezoregion Pojezierza Iławskiego i Garbu Lubawskiego). Obszar ten zaliczany jest do ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, młodszych form akumulacji lodowcowej (stadiał pomorski).

     Nadleśnictwo Orneta w swym zasięgu terytorialnym położone jest na Nizinie Staropruskiej, która jest prawie zupełnie pozbawiona jezior (wyjątek stanowi Jezioro Taftowo o powierzchni 86,26 ha) i ma dobrze rozwinięty system dolin. Obszar ten przecinają dwie rzeki Wałsza i Drwęca Warmińska, będące prawymi dopływami Pasłęki , która uchodzi do Zalewu Wiślanego. Poniżej miasta Pieniężna rzeka Wałsza tworzy głęboko wcięty jar długości około 6 km i wysokości zboczy do 60 m. Drwęca Warmińska przecina Równinę Ornecką, która jest sandrem rozciągającym się wzdłuż tej rzeki. Południowe tereny Nadleśnictwa znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim. Przeważają tu tereny gliniastej moreny dennej.