Wydarzenia Wydarzenia

Konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych przyrodniczych – Drzewostanów w ekstremalnych warunkach wzrostu

Nadleśnictwo Orneta informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - drzewostanów w ekstremalnych warunkach wzrostu

W związku z koniecznością korekty lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – Drzewostanów w ekstremalnych warunkach wzrostu wyznaczonych na podstawie Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, Nadleśnictwo Orneta przedkłada do konsultacji społecznych  w/w wykazy  powierzchni .  

Nadleśnictwo Orneta informuje, że konsultacje społeczne trwać będą od  19 maja 2017r.  do 18 czerwca 2017 r.

„Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce"

 

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Orneta, pocztą tradycyjną lub na adres: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl  (druki w załączeniu) do  dnia 18.06.2017 roku.

Osoba odpowiedzialna: Leon Kmiotek

Tel. :  55 2424771       

e-mail: leon.kmiotek@olsztyn.lasy.gov.pl