Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 48 lat, a przeciętna zasobność przekracza 245 m sześc./ha.
Udział siedlisk leśnych:
     • 25 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
     • 68 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
     •  7 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
Udział gatunków lasotwórczych:
     • 40 proc. – sosna, modrzew
     • 11 proc. – świerk
     • 15 proc. – dąb
     • 18 proc. – brzoza
     •  1 proc. – buk
     • 13 proc. – olcha
     •  2 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku.
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.):
     • 19 proc. – I klasa
     • 23 proc. – II klasa
     • 30 proc. – III klasa
     • 11 proc. – IV klasa
     • 8 proc. – V klasa
     • 7 proc. – VI klasa i starsze
     •  2 proc. - KO, KDO

Przeciętna zasobność drzewostanów:
    • Sosna – 302 m sześc./ha
    • Świerk – 244 m sześc./ha
    • Brzoza – 324 m sześc./ha
    • Dąb – 140 m sześc./ha
    • Olcha - 247 m sześc./ha