Wydarzenia Wydarzenia

Konsultacje społeczne - lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), w Nadleśnictwie Orneta

Nadleśnictwo Orneta informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC.

W związku z korektą lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF , ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych wyznaczonych na podstawie Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, Nadleśnictwo Orneta przedkłada do konsultacji społecznych w/w wykazy powierzchni .

Nadleśnictwo Orneta informuje, że konsultacje społeczne trwać będą od 25 listopada 2016r. do 27 grudnia 2016 r.

W załączeniu przedkładamy formularz zgłaszania uwag/wniosków, mapę lokalizacji oraz wykazy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF , ekosystemów referencyjnych i powierzchni ochronnych w Nadleśnictwie Orneta.

„Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" .

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Orneta, pocztą tradycyjną lub na adres:orneta@olsztyn.lasy.gov.pl (druki w załączeniu) do dnia 27.12.2016 roku.

Osoba odpowiedzialna: Leon Kmiotek
Tel. : 552424771, 514 601 512
e-mail:leon.kmiotek@olsztyn.lasy.gov.pl