Aktualności

Zakończyła się trzydniowa akcja „Kłusownik”, której celem były profilaktyczne działania ograniczające zjawiska kłusownictwa i wnykarstwa

Wydarzenia

Nadleśnictwo Orneta ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości.

Projekty i fundusze

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna detaliczna prowadzona jest w kancelariach leśnictw w następujących terminach i godzinach: