Wydarzenia Wydarzenia

Przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych

Nadleśnictwo Orneta ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Nadleśnictwa Orneta w terminie do 26.01.2017r. do godz. 10.00

Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi 26.01.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa Orneta w Sali Narad.

Szczegółowe dane na temat działek są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Orneta.