Wydarzenia Wydarzenia

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Orneta informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC oraz ekosystemów referencyjnych.

W związku z korektą lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF oraz ekosystemów referencyjnych wyznaczonych na podstawie Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, Nadleśnictwo Orneta przedkłada do konsultacji społecznych w/w wykazy powierzchni. 

Nadleśnictwo Orneta informuje, że konsultacje społeczne trwać będą od 17 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r.

W załączeniu przedkładamy formularze zgłaszania uwag/wniosków, mapę lokalizacji oraz wykazy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF oraz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Orneta.

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Orneta, pocztą tradycyjną lub na adres: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl  (druki w załączeniu) do  dnia 13.06.2019  roku.

 

Osoba odpowiedzialna: Leon Kmiotek

Tel: 55 242 47 71,  514 601 512    

e-mail: leon.kmiotek@olsztyn.lasy.gov.pl