Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

Według nowych regulacji prawnych wnioski o oszacowanie szkód należy składać  do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu

 

 

Materiały do pobrania