Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

Certyfikat PEFC

W wyniku przeprowadzonego audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej w systemie PEFC oraz pozytywnym wynikiem audytu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest posiadaczem certyfikatu PEFC nr CSL/1051/2017 wydany przez UDT-CERT, potwierdzającego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

Okres obowiązywania certyfikatu: 16.08.2017 r. do 15.08.2020 r.

 

 

 

 


Certyfikat FSC
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 10 września 2018 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację - SGS) Certyfikat posiada  numer SGS-FM/COC-001259.
 
Ważność cerwtyfikatu do 9 września 2023 r.