Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

 Na terenie nadleśnictwa znajduje się około 2930 szt. saren (Foto. Yannick Cherel)

 

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Orneta jest niezwykle bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, łosie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 675 szt., łosi 45 szt., saren 2930 szt., a dzików 1080 szt. Okresowo pojawiają się daniele i jelenie sika. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, i wilka.

Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, zające, kuropatwy, jarząbki, borsuki, jenoty, kuny, tchórze

 

 

 

 

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to zające, jarząbki, kuropatwy, lisy, borsuki, jenoty, kuny tchórze i inne.

Ptactwo wodne związane jest ze zbiornikami wodnymi.  Poza zbiornikami naturalnymi Nadleśnictwo Orneta wykonało zbiorniki retencyjne, które także są chętnie zasiedlane przez ptaki.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych i dzików systematycznie wzrasta.

Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa prowadzona jest przez koła łowieckie. Nadleśnictwo nadzoruje gospodarką łowiecką w 9 obwodach dzierżawionych przez 7 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne oraz jeden  (111) leśny.