Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

OCHK Rzeki Banówki         

OCHK Wzniesień Górowskich

OCHK Rzeki Wałszy                       

OCHK Doliny Pasłęki                                  

OCHK Równiny Orneckiej