Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Dolina rzeki Wałszy - Rezerwat Krajobrazowy 

>>> do strony Rezerwatu

Rok utworzenia: 1957
Powierzchnia: 205.74 ha
Leśnictwo: Wałsza


-  celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym malowniczo ukształtowanego krajobrazu przełomowego odcinka doliny rzeki Wałszy.

Ostoja bobrów na rzece Pasłęce - Rezerwat Faunistyczny

Rok utworzenia: 1970
Powierzchnia: 666,56 ha –  w granicach Nadleśnictwa Orneta
Leśnictwo: Bażyny, Giedyle


- przedmiotem ochrony są miejsca bytowania bobrów oraz zapewnienie ciągłości istnienia gatunku.
 

 Dzieło bobrów (fot. Małgorzata Gruca)