Wydawca treści Wydawca treści

Szkody i gradacje

W okresie powojennym w lasach wchodzących w skład obecnego Nadleśnictwa Orneta występowały różne szkody, czasem znaczne, wyrządzane głównie przez owady i czynniki przyrody nieożywionej oraz mniejsze przez zwierzynę i grzyby pasożytnicze:

- 1945 -1948 - liczne pożary wskutek podpaleń po przejęciu lasów przez Nadleśnictwo

- 1947 - gradacja barczatki sosnówki na powierzchni ok. 400 ha

- 1948 -1951 - gradacja brudnicy mniszki

- 1953 -1955 - gradacja kornika drukarza w drzewostanach świerkowych

- 1980 -1983 - dotkliwe huragany niszczące znaczne powierzchnie lasów

- 1981-1983 - gradacja brudnicy mniszki

-1989 -1990 - okiść powodująca katastrofalne śniegołomy

-1993 - dotkliwa susza spowodowała znaczne szkody w uprawach leśnych

- 1996 - przyducha na Jeziorze Taftowo

- 25-26.X.1997 - katastrofalny opad mokrego śniegu (do 60cm) - uszkodzonych około 300 tys. drzew; likwidując skutki pozyskano 75 tys. metrów sześciennych drewna

- 1999 - huraganowe wiatry spowodowały znaczne szkody w postaci wiatrołomów i wywrotów (30 tys. m3)

- sylwester 2000/2001 - opady mokrego śniegu spowodowały śniegołomy w wysokości powyżej 60 tys. metrów sześciennych drewna.