Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

                   Foto. Zdzisław Bagiński 

W Nadleśnictwie Orneta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa położonych na terenie powiatów:

 • Braniewo – 1450,4684 ha
 • Lidzbark Warmiński – 564,8856 ha

Ogółem spraw związanych z nadzorem zajmuje się:

Specjalista SL ds. geomatyki i informacji przestrzennej:

Arkadiusz Mikłusz

tel. 514 601 477, mail: arkadiusz.miklusz@olsztyn.lasy.gov.pl