Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie  Nadleśnictwa Orneta występuje 19 pojedynczych drzew będących pomnikami przyrody.

 

 

 

 

 

Wykaz drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Orneta znajdujących się w drzewostanach.